Πρόεδρος: Αργύρης Γιώργος

Γεν.Γραμματέας: Καραχρήστος Νίκος

Ταμίας: Ζωμένος Άκης

Μέλη: Τσούκας Σπύρος

          Κατσαμπέλας Σπύρος

          Σερέτης Γιάννης

        Αλβανός Δημήτρης