Πρόγραμμα

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

15:30 – 16:30

Α + Β (1)

Α + Β (2)

Α + Β (1)

Α + Β (2)

Α + Β (1)

Α + Β (2)
09:30 – 10:30

16:30 – 17:30

Γ + Δ (1)

Γ + Δ (2)

Γ + Δ (1)

Γ + Δ (2)

Γ + Δ (1)

Γ + Δ (2)
10:30 – 11:30

17:30 – 18:30

Γ + Δ (2)
10:30 – 11:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α+Β+Γ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ+Ε+ΣΤ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α+Β+Γ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ+Ε+ΣΤ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α+Β+Γ
11:30 – 12:30

18:30 – 19: 30

Ε – ΣΤ (1)

Ε – ΣΤ (2)

Ε – ΣΤ (1)

Ε – ΣΤ (2)

Ε – ΣΤ (1)

Ε – ΣΤ (2)
12:30 – 13:30

19:30 – 20:30

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
13:30 – 14:30

20:30 – 22:00

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ

22:00 – 23:30

ΕΦΗΒΙΚΟ

ΑΠΣ

ΕΦΗΒΙΚΟ

ΑΠΣ

ΕΦΗΒΙΚΟ